Répertoire des professionnels agréés en analytique et intelligence marketing (PAIM)

Un programme de certification moderne, respecté et mondialement reconnu pour les professionnels canadiens de la recherche, de l’analytique et de l’intelligence marketing.

Les professionnels suivants sont des membres en règle de PAIM Canada et se sont engagés à respecter les normes les plus élevées, les pratiques exemplaires et l’éthique la plus rigoureuse.

Rohem Adagbon, PAIM
Michael Adams, PAIM, FCRIC
Christopher Adams, PAIM
Deborah Adie Boyd, PAIM
Kevin Akyeampong, PAIM
Marillene Allen, PAIM, FCRIC
Jason Allsopp, PAIM
John Amato, PAIM
Don Ambrose, PAIM, FCRIC
Haley Amodeo, PAIM
Douglas Anderson, PAIM
David Ang, PAIM
Fernando Angulo, PAIM
Anastasia Arabia, PAIM
Sharon Archibald, PAIM
Danielle Armengaud, PAIM
Todd Armstrong, PAIM
Philip Atrill, PAIM
David Attard, PAIM
Bianca Austria, PAIM
Zeynep Aydin, PAIM
Philippe Azzie, PAIM
Mary Bacica Burgess, PAIM
Norman Baillie-David, PAIM
Chris Bandak, PAIM
Jillian Barber, PAIM
Sancia Barboza, PAIM
James Barnes, PAIM, FCRIC
Joanne Barry, PAIM
Caroline Bataille, PAIM
Karen Beck, PAIM
Randa Bell, PAIM
Scott Edward Bennett, PAIM
Gary Bennewies, PAIM
Daniel Berkal, PAIM
Adriana Bernardino, PAIM
Michel Berne, PAIM
Mark Boulter, PAIM
Maxime Bourbonnais, PAIM
Christian Bourque, PAIM, FCRIC
Lindsey Boyle, PAIM
Lorne Bozinoff, PAIM
David Brady, PAIM
William Braün, PAIM
Alexandra Bray, PAIM
Darrell Bricker, PAIM
Margaret Brigley, PAIM
Sharon Broughton, PAIM
Yvonne Brouwers, PAIM
Ludmila Bullock, PAIM
Anthony D. Bursey, PAIM
Nicole Cadek, PAIM
Nicole Calabria, PAIM
Janet Cameron, PAIM
Anda Carabineanu, PAIM
Chuck Chakrapani, PAIM, FCRIC
Éric Chalifoux, PAIM
Tim Chan, PAIM
Carmen Chang, PAIM
Margaret Chapman, PAIM
Mirna Charara, PAIM
Owen Charlebois, PAIM, FCRIC
Amy Charles, PAIM
Mary Ann Charters, PAIM
Amanda Chen, PAIM
Connie Cheng, PAIM
Bernice Cheung, PAIM
Audrey Choong, PAIM
Richard Ciano, PAIM
Marouchka Cidroff, PAIM
Kristina Cigic, PAIM
Dominic Clare, PAIM
Alan Clark, PAIM
Trevor Clarke, PAIM
Eric Clucas, PAIM, FCRIC
David Coletto, PAIM
Bob Collins, PAIM
Daniel Colquhoun, PAIM
Chris Commins, PAIM, FCRIC
Marcie Connan, PAIM
Virginia Connell, PAIM
Stephanie Constable, PAIM
Piero Coppola, PAIM
Ruth M. Corbin, PAIM, FCRIC
Adriana Cordeiro, PAIM
Josh Cormie, PAIM
Nicola Cornish, PAIM
Kati Cortiula, PAIM
Tony Coulson, PAIM
Anne Coulter, PAIM
Lisa Covens, PAIM
Gail Cowling, PAIM
Laura Craig, PAIM
Hélène Crépin, PAIM
Tawnya Crerar, PAIM
John Crockett, PAIM
Richard Crosby, PAIM, FCRIC
Michele Cunningham, PAIM
Maciej Czop, PAIM
Will Daley, PAIM
Arundati Dandapani, PAIM
Tien Dang, PAIM
Kerry Dangerfield, PAIM
Rob Daniel, PAIM
Anne Marie David, PAIM
Simon Davies, PAIM
Barry Davis, PAIM
Cam Davis, PAIM, FCRIC
Ruth Davy, PAIM
Robin Daw, PAIM
Allan Dawe, PAIM
Catherine Dawson, PAIM
Ken Deal, PAIM, FCRIC
Michael Del Bel, PAIM
Dominique Delaroche, PAIM
Geana Demone, PAIM
Brittany Denham, PAIM
Kate Dennis, PAIM
Jack DePoe, PAIM
Linda Di Luzio, PAIM, FCRIC
Janine DiPaolo, PAIM
Chloe Dong, PAIM
Sharon Doughty, PAIM
Olga Dubanevych, PAIM
Luc Dumont, PAIM
Brian Dunn, PAIM
Luc Durand, PAIM
Webb Dussome, PAIM
Louis Dutaud, PAIM
Carrie Ellis, PAIM
Andrew Enns, PAIM
Sam Farag, PAIM
Nancy Farrell, PAIM
Oscar Fernandes, PAIM
Nadia Ferrigni, PAIM
Larry Filler, PAIM
Sam Fiorino, PAIM
Brigita Flack, PAIM
Carla Flamer, PAIM
Nancy Flello, PAIM
Julie Fossitt, PAIM
Erik Fraser, PAIM
Noreen Frazer, PAIM
Philip Friedmann, PAIM
Susan Galley, PAIM
Dylan Gao, PAIM
Jaime Garcia, PAIM
Paul Gauthier, PAIM
Sylvain Gauthier, PAIM
Donya Germain, PAIM
Anindya Ghosh, PAIM
Ed Gibson, PAIM, FCRIC
Jessica Gibson, PAIM
William Gibson, PAIM
Alain Giguere, PAIM
Lynne Gillis, PAIM
Marina Gilson, PAIM
Iain Gledhill, PAIM
Pallavi Goel, PAIM
Anne Goldman, PAIM, FCRIC
Marla Goodman, PAIM
Katie Grasmeyer, PAIM
Frank Graves, PAIM, FCRIC
Donna Green, PAIM
Sarah Greenberg, PAIM
Heather Gregg, PAIM
Frank Grigel, PAIM
Sandra Guiry, PAIM
Marina Gutman, PAIM
Lesley Haibach, PAIM
John Hallward, PAIM, FCRIC
Eleanor Hamaluk, PAIM
Sarah Hamilton-Wright, PAIM
Clare Harrigan, PAIM
Becky Harris, PAIM
Jon Hartenberger, PAIM
Jane Ha-Trapp, PAIM
Jeff Hecker, PAIM
Joyce Henry, PAIM, FCRIC
Daniel Heuman, PAIM
Hugh Hibbert, PAIM
Tim Hodapp, PAIM
Rob Hollerin, PAIM
Carmen Holley, PAIM
Dave Homer, PAIM
Raquel Horowitz, PAIM
Rhoda Hoskins, PAIM
Susan Hou, PAIM
Sami Houry, PAIM
Martin Hrobsky, PAIM
Lisa Huffman, PAIM
Ross Hugessen, PAIM
Olivia Jennifer Hughes, PAIM
P. Derek Hughes, PAIM
Leo Hussey, PAIM
Stella Igweamaka, PAIM
Carolin Imai-Compton, PAIM
Dan Jackson, PAIM
Sandra James, PAIM
David Jamieson, PAIM
Celine Jaisaree, PAIM
Simon Jaworski, PAIM
Jeffery Jefkins, PAIM
Richard Jenkins, PAIM
Tanya Jenkins, PAIM
Nancy Johansen, PAIM
Sandra Johnston, PAIM
Barb Justason, PAIM
Dave Kains, PAIM
Vinay Kanetkar, PAIM
Anik Karimjee, PAIM
Jasmeet Kaur, PAIM
Jan Kestle, PAIM
Amanullah Khalid, PAIM
Majid Khoury, PAIM, FCRIC
Stephen Kiar, PAIM
Tiffany Kieboom, PAIM
Deborah Klotz, PAIM
Geoff Knight, PAIM
Marlene Kohn, PAIM
Minjung Koo, PAIM
Nancy Kramarich, PAIM
Tim Krywulak, PAIM
Patrick Kyba, PAIM
Frank Lacy, PAIM, FCRIC
Constantine Lafkas, PAIM
Sarah Lam, PAIM
Ian Large, PAIM
Donna Larsen, PAIM
Eva Lau, PAIM
Jocelyn Lauzon, PAIM
Paul Lauzon, PAIM
Anthony Lea, PAIM
Derek Leebosh, PAIM
Karen Lee-Shanok, PAIM
Jean-Marc Leger, PAIM
Richard Leigh-Bennett, PAIM
David S.R. Leighton, PAIM, FCRIC
Sandrine Lemay, PAIM
Shirley Leong, PAIM
Sandrine Lepinay, PAIM
Jordan Levitin, PAIM
Donna Lewis-Churchman, PAIM
Kyle Liao, PAIM
Bob Liepa, PAIM
Ian Lightstone, PAIM, FCRIC
Fan Liu, PAIM
Jason Lockhart, PAIM
Paul Long, PAIM
Andrea Longman, PAIM
Graham Loughton, PAIM
Sherry Lu, PAIM
Alec Lumsden, PAIM
Mihaela Lupas, PAIM
Greg Lyle, PAIM
David MacDonald, PAIM
Peter MacIntosh, PAIM
Scott MacKay, PAIM
Taylor MacKenzie, PAIM
John MacLeod, PAIM
Elizabeth MacRae, PAIM
Erickson Magsombol, PAIM
Winston Mahatoo, PAIM, FCRIC
Sandra Maheux, PAIM
Robert Malatest, PAIM
Julie Christine Marchand, PAIM
Sandra Marshall, PAIM
Lesli Martin, PAIM
Angela Marzolini, PAIM
Ramandeep Matharu, PAIM
Chuck Mayer, PAIM, FCRIC
Alexander Mazanik, PAIM
Matthew McBean, PAIM
Shaun McDonough, PAIM
Mike McEleny, PAIM
Ronald McGivern, PAIM
Megan McGlashan, PAIM
Stephanie McIsaac, PAIM
Rhys McKendry, PAIM
Tamara McKenna, PAIM
Jennifer McLeod Macey, PAIM
Brendan McQueen, PAIM
Dave McVetty, PAIM
Mohamed Ikbal Mebrouk, PAIM
Jihad Melhem, PAIM
Roland Merbis, PAIM
Megan Meyers, PAIM
Merriah Michel, PAIM
Don Mills, PAIM, FCRIC
Gavin Mills, PAIM
Anne Miner, PAIM
Haroon Mir, PAIM
Peter Miron, PAIM
Merridy Mitchell, PAIM
Ghia Moje, PAIM
Anthony Molinaro, PAIM
Cynthia Mongbé, PAIM
Magda Montagnese, PAIM
Dave Montgomery, PAIM
Scott Morasch, PAIM
Kait Moreau, PAIM
Meredith Morino, PAIM
Llisa Morrow, PAIM
Krista Morten, PAIM
John Morton, PAIM
Steven Mossop, PAIM
Jeremy Mullin, PAIM
Aref Munshi, PAIM
Kira Murdock, PAIM
George Murray, PAIM
Evi Mustel, PAIM
Ricky Nadeau, PAIM
Mandy Nakashima, PAIM
John J Nanos, PAIM
Nikita Nanos, PAIM, FCRIC
Michael Nestler, PAIM
Keith Neuman, PAIM, FCRIC
Kyla Nicholls, PAIM
Kimberly Nicholson, PAIM
Éric Normandeau, PAIM
Elizabeth Nowicki, PAIM
Susan Oakes, PAIM
Gary Offenberger, PAIM
Carolyn O’Keefe, PAIM
Sandra Olarte Mendoza, PAIM
Dima Ostrikov, PAIM
David Ouellet, PAIM
Nyna Ouellet, PAIM
Alex Palermo, PAIM
Elaine Paquette, PAIM
Daksh Patel, PAIM
Colleen Paterson, PAIM
Scott Patton, PAIM
Peter Pavlakidis, PAIM
Arancha Pedraz-Delhaes, PAIM
Robert Pelley, PAIM
Darren Perche, PAIM
Claude Perreault, PAIM
Jim Peterson, PAIM
Inga Petri, PAIM
Annie Pettit, PAIM, FCRIC
Karen Phillips, PAIM
Angelo Pierro, PAIM
Carolyn Pigeau, PAIM
Sam Pisani, PAIM
Sebastien Poitras, PAIM
Geoff Pokrant, PAIM
Anita Pollak, PAIM
Stephen Popiel, PAIM
Irena Pozgaj-Jones, PAIM
Graham Pressey, PAIM
Casey Price, PAIM
Baljinder Rakhra, PAIM
George Rassias, PAIM
Shetil Rastogi, PAIM
Robert Redford, PAIM
Denver Redman, PAIM
Lori Reiser, PAIM
Thomas Rigby, PAIM
Richard Rinaldo, PAIM
Sarah Roberton, PAIM
Samantha Robinson, PAIM
Rick Robson, PAIM
Andreas Rose, PAIM
Jeri Ross, PAIM
Caroline Roy, PAIM
Rosa Rumeo, PAIM
Dimple Sachdev, PAIM
Jhumur Saha Choudhury, PAIM
Richard Saint-Pierre, PAIM
Benjamin Sandiford, PAIM
Susan Sanei-Stamp, PAIM
Sajeeta Saroop, PAIM
Keisuke C Sato, PAIM
William Schatten, PAIM
David Scholz, PAIM
Andrew Schuster, PAIM
Andy Scollay, PAIM
Berkeley Scott, PAIM
Rupen Seoni, PAIM
Ahmed Serag, PAIM
Susan Seto, PAIM
Michele Sexsmith, PAIM, FCRIC
Kevin Shanahan, PAIM
Jodi Shanoff, PAIM
Gagan Sharma, PAIM
Brenda Sharpe, PAIM
Layla Shea, PAIM
Louise Sheedy, PAIM
Kim Short, PAIM
Jenna Shuster, PAIM
Sana Siddiqui, PAIM
Patricia Simmie, PAIM, FCRIC
Sean Simpson, PAIM
Jas Singh, PAIM
Tim Sinke, PAIM
Teresa Sinopoli, PAIM
Julia Skrobal, PAIM
Rachel Small, PAIM
David Smith, PAIM, FCRIC
Nicole Smith, PAIM
Cristine (Maria Cristina) Snook, PAIM
Prairie (Liddie) Sorensen-Lawrence, PAIM
Candida Sousa-Lopes, PAIM
Robert Southwell, PAIM
David Spira, PAIM
Dara St. Louis, PAIM
Winsome Stec, PAIM
Robert Stel, PAIM
Nat Stone, PAIM, FCRIC
Angela Storozuk, PAIM
Philippe Straforelli, PAIM
Kate Svoboda, PAIM
John Tabone, PAIM
Philip Tananka, PAIM
Alka Tandan, PAIM
Diana Tarasca, PAIM
Amanda Tate, PAIM
Eddy Tavares, PAIM
Laura Templeton, PAIM
Kathleen Theriault, PAIM
Patricia Thomas, PAIM
Ivor Thompson, PAIM, FCRIC
Nicholas Thompson, PAIM
Gordon Ralph Thornicroft, PAIM, FCRIC
Carla Gail Tibbo, PAIM
Jennifer Tilk, PAIM
Abhay Tiwari, PAIM
Charlotte Tonge, PAIM
Nicolas Toutant, PAIM
Vi Tran, PAIM
Marc Tremblay, PAIM
Francois Tremblay, PAIM
Margaret Tso, PAIM
Greg Turner, PAIM
Julie Vanderwerf, PAIM
Jamell Vanterpool, PAIM
Matthijs Visser, PAIM
Andrea Ward, PAIM
Michael Warner, PAIM
Cora Waters, PAIM
Michael Waters, PAIM
Barry Watson, PAIM, FCRIC
Nancy Wiesenfeld, PAIM
Chris Wiggins, PAIM
Craig Wight, PAIM
Richard Willcox, PAIM
John D. Willis, PAIM
Christopher Wilson, PAIM
Heidi Wilson, PAIM
Charlie Wilton, PAIM, FCRIC
Yamin Win Maier, PAIM
Tim Wingrove, PAIM, FCRIC
Svitlana Winters, PAIM
Julie Winram Jang, PAIM
David Wiszniowski, PAIM
Tracy With, PAIM
Robert Wong, PAIM, FCRIC
Evan Wood, PAIM
Gary Wood, PAIM
Alethea Woods, PAIM
Craig Worden, PAIM
John Wright, PAIM
John Wulff, PAIM
Stephen Xavier, PAIM
Tony Xu, PAIM
Xinyun Xu, PAIM
Richard Zaric, PAIM
Wenfeng Zhu, PAIM
Luke Zukowski, PAIM
Jason Zweig, PAIM
Marc Zwelling, PAIM